Liv i Ådalen

Liv i Ådalen er et initiativ som har til formål at samle og koordinere kræfterne i Ådalsområdet, så området…

  • bliver ved med at udvikle sig
  • bliver ”brandet”, så politikere, tilflyttere og andre ved, hvilket fantastisk sted Ådalen er

Liv i Ådalen består af en lille styregruppe og en tovholder fra hvert af de projekter, der er gang i her i Ådalen. Styregruppen holder kontakt med projekterne gennem tovholderne og sørger for, at der løbende bliver kommunikeret både indadtil og udadtil. Styregruppen kan også hjælpe med at sætte gang i nye projekter. Endelig vil styregruppen kvart- eller halv-årligt invitere tovholdere og borgere til statusmøder.