Vil du være med i Ådalen Distriktsråd?

Ådalen Distriktsråd har plads til flere bestyrelsesmedlemmer!

Overvej om det kunne være noget for dig?

Vi har været på banen i 8 år og gennem tiden engageret os i mangt og meget. Bl.a. har vi været med til at etablere multibanen bag Ådalshallen samt taget initiativ til og støttet op om mange lokale arrangementer. Senest støtte til projekter for børn i lokalområdet som en opfølgning på efterårets emneuge på Ådalsskolen.

Kun fantasien sætter grænser for, hvad vi kan gå ind i. Så der er absolut mulighed for at komme med nye idéer til, hvad der kunne være behov for at bruge kræfter på.

Vi mangler aktuelt 2 bestyrelsesmedlemmer – enten til indtrædelse nu eller senest ved forårets generalforsamling.

Interesserede er meget velkomne til at kontakt én af bestyrelsesmedlemmerne – se kontaktoplysninger på hjemmesiden.

Ådalens Distriktsråd

Møde om “Ådalen i udvikling” den 18.4

Skolebestyrelsen og Lokalrådet for Ådalsområdet har i fællesskab inviteret alle borgere, forældre og erhvervsdrivende til møde om projektet “Ådalen i udvikling”

Mandag den 18. april kl. 17.30-19.00 på Ådalsskolen.

På mødet skal vi drøfte idéer og visioner for udvikling af vores lokalområde, så vi er et attraktivt sted at bo, og så vi også kan tiltrække nytilflyttere.

Mød op og kom med dit bidrag.

Lokalrådet

Lokalrådet afholder generalforsamling den 5. april kl. 19.30

 

Kom til Lokalrådets generalforsamling den 5. april 2016

Lokalrådet for Ådalsområdet afholder generalforsamling tirsdag den 5. april kl. 19.30 i Søby Forsamlingshus.

Kom og støt op om aktiviteter, der gør Ådalsområdet til at godt sted at bo – og kom med dine idéer og ønsker til, hvad vi skal arbejde med i 2016/2017.

Dagsorden ifølge Lokalrådets vedtægter.

Med venlig hilsen

Lokalrådet for Ådalsområdet

Liv i Ådalen – sidste nyt

Der følges nu op på Ådalsskolens emneuge om Ådalsområdet, som blev afholdt den 19. september 2015. Alle de gode idéer til aktiviteter i lokalområderne bliver gennemgået og prioriteret.

Lokalrådet i Ådalen har fået puljemidler fra Hvilsager Lime Sparekasses Almene Fond og fra Kulturby 2017, som vil blive uddelt, og som kan være med til at realisere nogle af de mange spændende og kreative idéer i de enkelte lokalområder.

Lokalrådet for Ådalsområdet