Referat fra generalforsamling/årsmøde den 28. marts 2017

Referat af generalforsamling for Distriktsrådet for Ådalsområdet den 28. marts 2017

Der var seks fremmødte udover bestyrelsen.

Beretning 2016/2017 v/Ellen

Distriktsrådet har modtaget midler via Gentænk Landsbyen, og har uddelt i alt 90.000 kr. til 6 landsbyer, som har indsendt projekter for deres by: Halling, Søby, Skader/Fårup, Skørring, Lime og Mygind. Idéerne er udviklet under emneuge på Ådalsskolen i september 2015.

Liv i Ådalen er oprettet som en undergruppe til Distriktsrådet. Formålet er udvikling af lokalområdet/skoledistriktet. I styregruppen indgår Niels Tange, Hanne Ipsen og Ellen Jensen. Der er nedsat projektgrupper under Liv i Ådalen. Liv i Ådalen har indsendt ansøgning om midler i forbindelse med landsbyklyngesamarbejde. PUK behandler i næste uge og beslutter her, hvilke ansøgninger, de vil anbefale og hermed videresende.

Distriktsrådet samarbejder med Syddjurs Kommune og har bl.a. fået 20.000 kr. til kulturelle aktiviteter. Disse midler har Distriktsrådet selv suppleret med 20.000 kr. og har bl.a. planlagt kunstworkshop for børn, børneteater samt foredrag med Lola Jensen den 19.4. Vilfred Hansen var endvidere booket til foredrag i november 2016.

Det er vigtigt at tydeliggøre Distriktsrådets rolle og dermed skabe mere klarhed over vigtigheden af den fortsatte eksistens, bl.a. som høringspart for kommunale initiativer. Der blev drøftet forskellige mulige fremtidige rekrutteringsmodeller. Et forslag om ”fødte” medlemmer fra andre lokale foreninger kræver vedtægtsændringer. Det blev foreslået, at der frem mod næste års årsmøde/generalforsamling arbejdes videre med en model med lokale ambassadører og formulering af forslag til vedtægtsændringer – med henblik på en mere permanent løsning. Distriktsrådet kan med fordel sammentænkes mere med Liv i Ådalen.

Regnskab v/Mogens

Årets regnskab viser et resultat på 87.325,74 kr. Distriktsrådet modtager årligt 20.000 kr. fra Syddjurs Kommune i støtte.

Valg

Ellen og Merete var på valg. Merete modtog ikke genvalg. Som ny til bestyrelsen blev Anders Mortensen valgt. Endvidere indtræder Ronnaug Laursen i bestyrelsen ved årsskiftet, indtil da er hun hvilende medlem. Hanne Ipsen er ad hoc tilknyttet og vil gerne påtage sig opgaver i fht. hjemmesiden. Ronni Warming fra Lime undersøger, om der kan findes en repræsentant fra Lime, også i fht. en eventuel ambassadørpost.

Generalforsamlingen har givet bestyrelsen tilladelse til at supplere sig selv frem mod næste generalforsamling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *