Månedsarkiv: februar 2019

Kursus i Fundraising

 

Landsbyklyngen ”Liv i Ådalen” inviterer borgere i Ådalen til “Kursus i Fundraising” d. 19. marts kl. 19.00 – 22.00 på Ådalsskolen

 Program:

  1. Lidt generelt om fonde og puljer
  2. Hvordan søger jeg / vi?
  3. Hvad er vigtigt at være opmærksom på, når man søger?
  4. Hvad søger jeg / vi?  (Fonde, puljer, crowdfunding)
  5. Hvor søger jeg / vi?  (Links til fondsdatabaser og hjælp)

Alle der har lyst og interesse til at få indsigt i, hvordan der kan søges midler til diverse projekter er velkomne.

Der er 30 pladser på kurset. Pladserne fordeles efter ”først til mølle princippet”.

Tilmelding senest torsdag den 14. marts på mail til:

Arbejdsmøde 6/2

Tirsdag aften var der arbejdsmøde for projektgrupperne i Landsbyklyngen. Nogle af de projekter, der blev talt om var bosætning – hvordan gør vi opmærksom på, at Ådalen er et dejligt sted at bo og leve; Stier i Ådalen – kortlægning af lokalområdernes bedste stier, afmærkning, digitale kort og QR-koder samt cykelstier. Og så fortalte styregruppen lidt om de forestående opgaver, der indbefatter strategiplan, indsatsområder, organisering og forankring.
Næste spændende arrangement som er interessant for både projektgrupper, foreninger, forsamlingshuse, menighedsråd mv. er en aften med fokus på fundraising 19. marts kl. 19-22. Her får vi besøg af Loke fra fundraiseren.dk, der vil fortælle om fonde og puljer, ansøgningsarbejdet, ekstern finansiering samt skabe mulighed for sparring og rådgivning i forhold til konkrete projekter.
2. maj kl. 19-21 afholdes næste arbejdsmøde for projektgrupper.