Månedsarkiv: marts 2019

Fra god ide til virkelighed

Tirsdag 19. marts var Landsbyklyngen Liv i Ådalen vært for et fundraisingkursus. Loke Emil Petersen fra Fundraiseren førte deltagerne igennem de forskellige facetter af fundraising. Deltagerne blev klogere på, hvordan skriver man den gode ansøgning, hvordan man finder den mest relevante fond eller pulje til sit projekt, hvilke faldgruber man skal være opmærksom på og hvor man kan finde hjælp til ansøgningsprocessen. Der var selvfølgelig deltagere fra Ådalen, men også to nærliggende Landsbyklynger ”Landsbyfællesskabet Østdjurs” og ”Midt i Norddjurs” havde folk med.

Mogens Petersen fra Styregruppen for Landsbyklyngen Liv i Ådalen og Distriktsrådet i Ådalen bød velkommen til fundraisingkurset.

En hjælpende hånd

Det kan være stort arbejde at søge penge i fonde. ”Der er mange elementer, man skal kunne beskrive omkring sit projekt, så vi håber kurset har givet en hjælpende hånd til dem, der sidder og knokler med at skaffe penge til at føre de gode ideer ud i livet”, siger Hanne Holstein Ipsen fra styregruppen bag Landsbyklyngen Liv i Ådalen.

Blådalen

Blådalen – en bluesfest, der afholdes i slutningen af august 2019 – er et af de projekter, der skal i gang med at søge fonde. ”Fondsansøgning er lidt af jungle, så det er rart at aftenen har givet os viden og konkrete redskaber vi kan arbejde videre med, når vi skal i gang med at ansøgningerne”, siger Kirsten Kilpatrick Parnset, som er initiativtager til Bluesfesten.

Der var god energi og snak på tværs til fundraisingkurset i Ådalen.

Øje på hinanden

Et af formålene med at etablere Landsbyklyngen Liv i Ådalen er, at få øje på hinandens styrker og potentialer på tværs af hele området. ”Sådan en aften med fundraisingkursus giver mulighed for at tale sammen og måske få øje på, hvor vi kan give hinanden en hjælpende hånd. Det er vigtigt vi kan det”, siger Mette Hansen fra ledergruppen i IF Ådalen.

Fotos: Hans Henrik Pedersen

En million til gode projektidéer i landsbyerne

Byrådet har afsat en pulje til at få flere til at se kvaliteterne i landlivet

Med en pulje på en million kroner om året vil byrådet i Syddjurs hjælpe nye projekter på vej, som kan få flere til at se mulighederne for det gode liv på landet og flytte fra by til land.

Tirsdag 26. marts inviterer Syddjurs Kommune til informationsmøde på Rosmus Skole, hvor alle interesserede kan høre om bosætningspuljen, få inspiration til at søsætte et projekt og få vejledning om, hvordan man kan komme fra idé til handling i landsbyerne.

Puljen tænkes anvendt til projekter i byer med mindre end 1.000 indbyggere, og byrådet har besluttet, at bosætningspuljen især skal anvendes til større projekter med behov for støtte på mindst 100.000 kroner.

Viljen og ressourcerne til at hjælpe hinanden

Riber Hog Anthonsen, formand for udvalget for Plan, Udvikling i Kultur, håber, at rigtigt mange vil møde op for at høre om puljen og lufte idéer til, hvordan der kan skabes opmærksomhed om de mange kvaliteter, som det at leve i mindre bysamfund rummer.

”Vi har en dejlig natur og billigere boliger end i de store byer. Det rummer i sig selv nogle muligheder for udfoldelse, men vi har også nogle aktive og idérige borgere, som deltager i det mangfoldige fritids- og kulturliv, der kan opleves overalt i Syddjurs Kommune,” siger udvalgsformanden.

”Syddjurs’ mange landsbyer rummer ressourcestærke borgere med vilje til at hjælpe hinanden og sammen løfte projekter, som det blandt andet kan ses i de landsbyklyngeprojekter, som kører på Mols, i Østdjurs og i Ådalen”.

For at skubbe puljen i gang, har udvalget for Plan, udvikling og kultur besluttet at bruge en lille del af den til mindre projekter med kort ansøgningsfrist, så både små og store idéer er velkomne på mødet.

Lad idéerne boble frem

Riber Hog Anthonsen opfordrer alle interesserede til at møde op i Rosmus for at høre om puljemidlerne og deres anvendelse.

Som inspirator er Jacob Antvorskov inviteret for at fortælle om sit liv som ”idé-indvikler” i Vallekilde. Byen blev kåret som Årets Landsby 2017 af Landdistrikternes Fællesråd.

Også Mette Josefsen fra den elektroniske platform boblberg.dk, som Syddjurs Kommune netop har indgået samarbejdsaftale med, er inviteret til mødet. Hun vil fortælle om portalens muligheder for at udveksle tanker og idéer om, hvordan et landsbysamfund kan gøres rigere på fællesskab og oplevelser.

Tid og sted:

Tirsdag 26. marts klokken 17.15-20.15 på Rosmus Skole, Bispemosevej 5, 8444 Balle:

Møde om bosætningspuljen og mulighederne for støtte til projekter, der kan øge bosætningen i landsbyerne. Undervejs serverer Syddjurs Kommune fælles aftensmad.