Årsmøde i Ådalens Distriktsråd

Nyt fra Distriktsrådet

Der er den 2.april 2019 afholdt årsmøde på Ådalsskolen.
Følgende er valgt til bestyrelsen, for 1 eller 2år

Ellen Jensen 1 år Formand
Mogens Petersen 1 år Kasserer
Anders Mortensen 1 år Sekretær
Rønnaug Engstad Laursen 2 år
Lars Breum 2 år

De der er valgt for 1 år, har valgt at fortsætte i denne periode, for at få bestyrelsen fuldtallig og er derfor på valg næste år.

Formandens beretning

Årsberetning 2018 – Ådalens Distriktsråd

Ådalens Distriktsråd dækker Ådalsskolens skoledistrikt. Området er specielt på den måde, at det består af mange små landsbyer. Vi holdt stiftende generalforsamling d. 20/8 08. Af vedtægterne fremgår det, hvad formålet med vores virke er:
•At samordne borgernes indflydelse på den byplanmæssige, sociale og miljømæssige udvikling i Ådalens lokalområde og varetage borgernes fællesinteresser over for de kommunale myndigheder og andre offentlige instanser. Vi er et officielt høringsorgan, som får tilsendt bl.a lokalplaner m.v, der har interesse for området
•At koordinere og skabe oversigt over lokalområdets aktivitetetsmuligheder og faciliteter
•At støtte og informere om aktiviteter og initiativer, der kan samle områdets borgere i positive fællesskaber.
•At styrke og støtte den demokratiske debat om forhold, der har betydning for lokalområdets borgeres trivsel og aktive liv.

Sidste år ved denne tid fik vi et positivt svar på ”Liv i Ådalens” ansøgning om deltagelse i et landsbyklyngeprojekt udbudt af Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden. Dejligt !!!!!Formålet med denne ansøgning var, som navnet siger, at skabe liv i Ådalen for på den måde at sikre en positiv udvikling af området i fremtiden. Potentialet, der er i Ådalen, skal indfries og løftes til et højere niveau.
Vi har som distriktsråd involveret os i dette projekt, og derfor har vi ikke i denne periode holdt mere end et enkelt møde i distriktsrådet. Vi synes alle, at det giver bedre mening at samle kræfterne om landsbyklyngeprojektet ” Liv i Ådalen”, som jo virkelig også er det vi vil : Vi vil have mere Liv og flere aktiviteter i gang til gavn for hele Ådalen.
Og vi har ikke ligget på den lade side.
Det første skridt på vejen var at få nedsat en styregruppe til at tage hånd om en borgerundersøgelse, der skulle kortlægge og analysere Landsbyklyngen Liv i Ådalen.
Resultatet af borgerundersøgelsen blev offentliggjort i oktober 2018, hvor vi indkaldte alle, der havde lyst til fællesspisning og arbejdsmøde. Her havde alle mulighed for at komme med forslag til, hvad vi i fællesskab skulle arbejde videre med. Det blev en stor succes med flot fremmøde af såvel voksne og børn.
Der blev nedsat disse arbejdsgrupper :
Kommunikationsgruppe, der skulle etablere og vedligeholde hjemmeside og etablere og vedligeholde FB-side
Stigruppe, der skulle synliggøre adgangen til naturen, skabe gode motions- og naturoplevelser og sociale aktiviteter
Blådalen, der skal sætte Ådalen på landkortet og samle folk om en fælles lokal begivenhed. For alle aldre. Der er aftalt en bluesfestival d.21/8 på Ådalsskolen
Unge 16-25, der skal skabe gode vilkår for ungdomslivet i området, gode mobilitetsmuligheder og fritidstilbud. Lokale fest- og mødested
Bofællesskab, hvor der er tale om to projektideer : et bofællesskab for både seniorer og voksne handicappede – Synergi samt seniorboliger i landsbyer, så ældre kan blive i deres nærområde.
Forsamlingshuse – samarbejde og fællesmøder for forsamlingshuse
Bosætning – Vi har et fantastisk område – hvordan får vi unge børnefamilier til at flytte til og de, der bor her(f.eks. de ældre) til at blive ?
Vi har siden borgermødet afholdt møder med arbejdsgrupperne ca. 1 gang om måneden.
I styregruppen har vi i 2018 afholdt ca. 20 møder, vi har haft et travlt år.
Distriktsrådet har deltaget i Syddjurs Kommunes budgetmøde i Kolind samt kick off møde i Rosmus.
Det sidste møde vi har arrangeret var et kursus i fundraising d.19/3 på Ådalsskolen, hvor alle borgere var velkomne. Et godt møde med mange gode ideer til den gode ansøgning.
Syddjurs Kommune
Vi har i alle årene haft et fortrinligt samarbejde og dialog med kommunens medarbejdere. En særlig tak til Alette Skov Hansen for hendes utrættelige arbejde og deltagelse i styregruppemøderne. Vi håber, at den gode dialog og det gode samarbejde fortsætter.
I 2018 mistede vi alt for tidligt vores tidligere sekretær Merete Morell. Merete var med helt fra starten i lokalrådet. Hun var et fantastisk menneske at være sammen med og en stor arbejdskapacitet for Lokalrådet. Vi mindes hende med taknemmelighed.
Æret være hendes minde
Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde og en fortrinlig arbejdsindsats

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.