Forfatterarkiv: Rasmus Elmstrøm

Fælles Arbejdsmøde

Kære projektgrupper, foreninger m.fl.

 På torsdag i næste uge d. 2. maj kl. 19.00 – 21.00 er der fælles arbejdsmøde på skolen.

Vi ønske at lave en kort film med status på hvor grupperne er per i dag, max 2 minutter – håber alle kan komme med nogle fra de forskellige grupper:

 • Stigruppen
 • Bosætning ( borgerinvolvering?, fællesskab?)
 • Kommunikation
 • Blådalen
 • Unge
 • Termstup Enge
 • Andre grupper?

Det giver en dejlig energi, at mærke vi er sammen om at udvikle Livet i Ådalen, og vi håber at se mange af jer.

Vi giver gerne sparring på jeres projekt/idé, og gode råd til hvordan I kan komme videre.

Hvis nogen har brug for gode råd/vejledning omkring fundraising giver vi også gerne en hånd.

Næste arbejdsmøde er den 3. juni, og her forsøger vi at se mere på bosætning og det fællesskab vi har her i Ådalen, vores skole, Børnehuset, Brugsen, Ådalshallen og IFÅ –  som gør Ådalen til et godt sted at bo!

Så har du ideer, tanker eller andet, som flere kan give bidrag til, så glæder vi os til at se dig.

Husk alle er velkomne, også foreninger og alle andre, der er med til at skabe Liv i Ådalen.

Vi sørger for kaffe/the og lidt lækkert.

Vi glæder os til at se jer 🙂

Landsbyklyngens styregruppe

Bosætningspuljen

Byrådet har med budgetforliget for 2018 afsat årligt 1 mio. kr. til projekter, der kan styrke landsbyerne. På denne baggrund er der oprettet en landsbyunderstøttende pulje med bosætningsfremmende sigte.

 

Af puljen kan der søges tilskud til

 • Større projekter, der understøtter udviklingen og den nærhed og det fællesskab, der er i landsbyer og kommunens landdistrikter, og som har et bosætningsperspektiv.
 • At øge bosætningen kræver en langvarig og omfattende indsats, derfor er puljen målrettet større projekter, typisk med et støttebehov på minimum 100.000 kr.
 • En mindre del af puljen afsættes i opstartsfasen til mikrobevillinger á max 20.000 kr. med ansøgningsfrist den 28. april 2019.
 • Projekter i mindre landsbyer på ca. 1000 indbyggere og derunder prioriteres.

Eksempler på projekter, der kan støttes

 • Tiltag, der synliggør og markedsfører kvaliteterne i landsbyerne (f.eks. midlertidige aktiviteter, nye fællesskaber)
 • Projekter, der aktiverer de stedsbundne potentialer og lokale ressourcer (f.eks. synliggør mulighederne i tiloversblevne landbrugsbygninger og bygninger med kulturhistorisk værdi)
 • Borgerinddragende processer, der kan danne grundlag for et udviklingsprojekt
 • Udarbejdelse af skitseprojekter til fondsansøgninger
 • Længerevarende støtte til projekter med henblik på at gøre dem økonomisk selvbærende
 • Projekter, der støtter infrastrukturen på landet
 • Projekter, der skaber og synliggør nye muligheder for at mødes

Der ydes ikke tilskud til

 • Anlæg
 • Drift eller lignende faste tilskud

Ansøgning og udbetaling

Bosætningspuljen adskiller sig fra de fleste andre puljer ved at ansøgningerne skal kvalificeres og udvikles i samarbejde med forvaltningen. Formålet hermed er at sikre, at de projekter, der opnår tilskud, bidrager til kommunens overordnede strategier og visioner, og at der så vidt muligt skabes synergi mellem dem – og andre igangværende eller planlagte aktiviteter og projekter.

Puljen kan ansøges løbende hos Syddjurs Kommunes kultursekretariat på tlf. 87 53 50 00

Eventuelle spørgsmål rettes til Nanna Kinch: namk@syddjurs.dk

Ansøgere kan f.eks. være

Distriktsråd
Borgergrupper
Samarbejder mellem virksomheder og borgere
Andre samarbejder

Arbejdsmøde 3. april

Kære projektgrupper, foreninger m.fl.

 På onsdag i næste uge d. 3. april kl. 19.00 – 21.00 er der fælles arbejdsmøde på skolen.

Det giver en dejlig energi, at mærke vi er sammen om at udvikle Livet i Ådalen, og vi håber at se mange af jer. Vi sørger for kaffe/the og lidt lækkert.

Vi giver gerne sparring på jeres projekt/idé, og gode råd til hvordan I kan komme videre.

Hvis I har brug for at få jeres projekt/idé kommunikeret bredere ud, har I mulighed for at fortælle om det på aftenen. Og I kan få hjælp til at dele info via facebook og hjemmeside.

Hvis nogen har brug for gode råd/vejledning omkring fundraising giver vi også gerne en hånd.

Et par af klyngens arbejdsgrupper har allerede meldt de kommer. Det er: Blådalen festivalen, som i august afholder deres første arrangement. Gruppen er åben og de vil gerne have flere med til at skabe musik i Ådalen. Og det er Stigruppen, som allerede inden arbejdsmødet starter med en gåtur.

Vi vil gerne opfordre til, at i skriver et lille indlæg på facebook/hjemmeside omkring, hvad I laver og hvor I er i processen. Hvis I har problemer med at ligge det ind, kan I kontakte Rasmus pårasmuselmstrom@gmail.com

Vores kommunale repræsentant Alette deltager også og kan hjælpe med at svare på spørgsmål og give projektsparring. Hvis I har spørgsmål til hende inden mødet kan hun kontaktes på alsh@syddjurs.dk

Husk alle er velkomne, også foreninger og alle andre, der er med til at skabe værdi rundt om i Ådalen.

Bred gerne budskabet i jeres netværk – jo flere vi er  – jo sjovere bliver det 🙂

Vi glæder os til at se jer 🙂

Landsbyklyngens styregruppe

PS: De øvrige arbejdsmøder før sommerferien ligger 2. maj, 3. juni.

En million til gode projektidéer i landsbyerne

Byrådet har afsat en pulje til at få flere til at se kvaliteterne i landlivet

Med en pulje på en million kroner om året vil byrådet i Syddjurs hjælpe nye projekter på vej, som kan få flere til at se mulighederne for det gode liv på landet og flytte fra by til land.

Tirsdag 26. marts inviterer Syddjurs Kommune til informationsmøde på Rosmus Skole, hvor alle interesserede kan høre om bosætningspuljen, få inspiration til at søsætte et projekt og få vejledning om, hvordan man kan komme fra idé til handling i landsbyerne.

Puljen tænkes anvendt til projekter i byer med mindre end 1.000 indbyggere, og byrådet har besluttet, at bosætningspuljen især skal anvendes til større projekter med behov for støtte på mindst 100.000 kroner.

Viljen og ressourcerne til at hjælpe hinanden

Riber Hog Anthonsen, formand for udvalget for Plan, Udvikling i Kultur, håber, at rigtigt mange vil møde op for at høre om puljen og lufte idéer til, hvordan der kan skabes opmærksomhed om de mange kvaliteter, som det at leve i mindre bysamfund rummer.

”Vi har en dejlig natur og billigere boliger end i de store byer. Det rummer i sig selv nogle muligheder for udfoldelse, men vi har også nogle aktive og idérige borgere, som deltager i det mangfoldige fritids- og kulturliv, der kan opleves overalt i Syddjurs Kommune,” siger udvalgsformanden.

”Syddjurs’ mange landsbyer rummer ressourcestærke borgere med vilje til at hjælpe hinanden og sammen løfte projekter, som det blandt andet kan ses i de landsbyklyngeprojekter, som kører på Mols, i Østdjurs og i Ådalen”.

For at skubbe puljen i gang, har udvalget for Plan, udvikling og kultur besluttet at bruge en lille del af den til mindre projekter med kort ansøgningsfrist, så både små og store idéer er velkomne på mødet.

Lad idéerne boble frem

Riber Hog Anthonsen opfordrer alle interesserede til at møde op i Rosmus for at høre om puljemidlerne og deres anvendelse.

Som inspirator er Jacob Antvorskov inviteret for at fortælle om sit liv som ”idé-indvikler” i Vallekilde. Byen blev kåret som Årets Landsby 2017 af Landdistrikternes Fællesråd.

Også Mette Josefsen fra den elektroniske platform boblberg.dk, som Syddjurs Kommune netop har indgået samarbejdsaftale med, er inviteret til mødet. Hun vil fortælle om portalens muligheder for at udveksle tanker og idéer om, hvordan et landsbysamfund kan gøres rigere på fællesskab og oplevelser.

Tid og sted:

Tirsdag 26. marts klokken 17.15-20.15 på Rosmus Skole, Bispemosevej 5, 8444 Balle:

Møde om bosætningspuljen og mulighederne for støtte til projekter, der kan øge bosætningen i landsbyerne. Undervejs serverer Syddjurs Kommune fælles aftensmad.

Kursus i Fundraising

 

Landsbyklyngen ”Liv i Ådalen” inviterer borgere i Ådalen til “Kursus i Fundraising” d. 19. marts kl. 19.00 – 22.00 på Ådalsskolen

 Program:

 1. Lidt generelt om fonde og puljer
 2. Hvordan søger jeg / vi?
 3. Hvad er vigtigt at være opmærksom på, når man søger?
 4. Hvad søger jeg / vi?  (Fonde, puljer, crowdfunding)
 5. Hvor søger jeg / vi?  (Links til fondsdatabaser og hjælp)

Alle der har lyst og interesse til at få indsigt i, hvordan der kan søges midler til diverse projekter er velkomne.

Der er 30 pladser på kurset. Pladserne fordeles efter ”først til mølle princippet”.

Tilmelding senest torsdag den 14. marts på mail til:

Arbejdsmøde 6/2

Tirsdag aften var der arbejdsmøde for projektgrupperne i Landsbyklyngen. Nogle af de projekter, der blev talt om var bosætning – hvordan gør vi opmærksom på, at Ådalen er et dejligt sted at bo og leve; Stier i Ådalen – kortlægning af lokalområdernes bedste stier, afmærkning, digitale kort og QR-koder samt cykelstier. Og så fortalte styregruppen lidt om de forestående opgaver, der indbefatter strategiplan, indsatsområder, organisering og forankring.
Næste spændende arrangement som er interessant for både projektgrupper, foreninger, forsamlingshuse, menighedsråd mv. er en aften med fokus på fundraising 19. marts kl. 19-22. Her får vi besøg af Loke fra fundraiseren.dk, der vil fortælle om fonde og puljer, ansøgningsarbejdet, ekstern finansiering samt skabe mulighed for sparring og rådgivning i forhold til konkrete projekter.
2. maj kl. 19-21 afholdes næste arbejdsmøde for projektgrupper.