Projektgruppe – Stier i Ådalen

Stier i Ådalen

For at sikre en rekreativ og sikker fremkommelighed til fods såvel som på cykel i Ådalsområdet har vi brug for nogle ændringer og tilføjelser til de eksisterende veje og stisystemer. Det er projektgruppen primære formål er at få etableret dette i form af cykelstier, vandre- og gangstier, ridespor, mountainbikespor m.m.

  • Vi ønsker at børn, unge og ældre har mulighed for at motionere sikkert imellem områdets forskellige dele.
  • Vi ønsker et område, som giver mulighed for sund og sikker bevægelse.

På sigt ønsker vi forbindelser imellem områdets og nært liggende slotte og herregårde: Rosenholm, Skaføgård, Dalsgård, Clausholm og Gl. Estrup. Med det for øje at øge turisme i området.

Ligeledes arbejder vi med at få etableret afmærkede vandreruter igennem dialog med pågældende lodsejere i Mygind Skov, Halling Skov, Estrupbirke, Sophie Amaliegård Skov, Hvilsager Skov, Gammeldal og Rosenholm Skov.