Lokalhistorie

Bendstrup

Allerede for 2000 år siden var der mennesker, der satte pris på at bo og leve i Bendstrup. Det vidner flere arkæologiske fund om. Der er eksempelvis blevet fundet en fornem fyrstegrav lidt uden for byen, der indeholdt de fineste skatte. Blandt andet en sjælden, romersk dyrehoved-fibula.

Også længere fremme i tiden boede der fine folk i byen. Både bisasdkop og adel har ejet gårde i byen. I nyere tid var det en anden slags beboere, der gjorde byen kendt – nemlig et storkepar, der i en årrække beboede en rede på et bindingsværkshus i byen. Der er derfor, at en af landsbyens veje hedder Storkevej.

 

Termestrup

Termestrup er en gammel landsby. I århundrede valfartede mange mennesker til områdets helligkilder, der havde en helbredende effekt på folk og fæ.

For nogle generationer siden var der et større hedeområde, der strakte sig mod Mørke og Hvilsager. Nogle steder kan man stadig finde det karakteristiske jernholdige al-lag et par spadestik nede. På trods af nærheden til Hvilsager havde Termestrup sin egen skole, der stadig kan ses ved indkørslen til Sandmark Skov, der hører under Skaføgård og som rummer en meget stor bestand af kronvildt og dåvildt.

 

Hvilsager

Hvilsager er områdets kirkeby. Før den nuværende kirke var der en trækirke på stedet, og fra hedensk tid var der også aktivitet på stedet. Kirken, der i århundreder hørte under Skaføgård, var meget brugt som sømærke, fra dengang Kolindsund strakte sig fra havet og langt ind i landet. I Hvilsager er der bevaret flere gamle bygninger. Blandt andet den oprindelige landsbyskole fra 1750’erne, købmandsgården på Polden og den gamle landevejskro.

 

Sdr. Kastrup

Kastrup – eller retteligt Sdr. Kastrup har også mange århundreder på bagen. Der er dog ikke så mange af de gamle huse tilbage i byen, da en forfærdelig brand hærgede byen for knap hundrede år siden. Tidligere var ret mange af byens folk beskæftiget ved tørveproduktion i de vidtstrakte moseområder mod Pindstrup. I mange år blev der også spillet fodbold på ret højt niveau i byen – “stadion” lå i Gammel Dal, som er det store skovområde nord for byen.

 

Tekst: Kim Lykke Jensen