Søby – En del af Ådalen

Søby er en hyggelig lille landsby, hvor legepladsen og arealet omkring er et godt samlingssted for forskellige arrangementer i byen – herunder bl.a. Sankt Hans, familiehygge og børnefødselsdage, hvor det nyanlagte ”madpakkehuse” anvendes hyppigt. Den nye skaterbane er flittigt besøgt af lokale børn, som kommer med skolebussen og kan stå af lige ved legepladsen.

Legepladsen vedligeholdes af forældre og andre involverede borgere, som mødes 2 gange årligt til en hyggelig dag.

Der afholdes 1-2 gange årligt børnediskotek i det lokale forsamlingshus, hvor et stort antal frivillige forældre er med til at sikre en god aften for børnene. Arrangementerne er hvert år en stor succes og et stort tilløbsstykke for de lokale børn i Ådalen.