Arbejdsmøde 6/2

Tirsdag aften var der arbejdsmøde for projektgrupperne i Landsbyklyngen. Nogle af de projekter, der blev talt om var bosætning – hvordan gør vi opmærksom på, at Ådalen er et dejligt sted at bo og leve; Stier i Ådalen – kortlægning af lokalområdernes bedste stier, afmærkning, digitale kort og QR-koder samt cykelstier. Og så fortalte styregruppen lidt om de forestående opgaver, der indbefatter strategiplan, indsatsområder, organisering og forankring.
Næste spændende arrangement som er interessant for både projektgrupper, foreninger, forsamlingshuse, menighedsråd mv. er en aften med fokus på fundraising 19. marts kl. 19-22. Her får vi besøg af Loke fra fundraiseren.dk, der vil fortælle om fonde og puljer, ansøgningsarbejdet, ekstern finansiering samt skabe mulighed for sparring og rådgivning i forhold til konkrete projekter.
2. maj kl. 19-21 afholdes næste arbejdsmøde for projektgrupper.

Hjemmesideaften

Landsbyklyngen Liv i Ådalen inviterede til arrangement omkring Liv i Ådalens nye hjemmeside d. 21.1.2019. Thomas fra DGI præsenterede sammen med Rasmus mulighederne, og vi fremmødte fik fingrene i hjemmesiden, kalenderfunktionen og de mange gode muligheder.